نمایش موارد بر اساس برچسب: تکتاز موتور و هوای پاک
دوشنبه, 22 آبان 1396 ساعت 15:19

تاثیر موتور سیکلت بر تراکم ترافیک

فقط 10 % استفاده بیشتر از موتور سیکلت برای سفر های کوتاه و درون شهری برابر است با

40 % کاهش بار ترافیکی شهری میشود.

 

منتشرشده در اخبار و آموزش